Analytiikka suunnitteluprosessien tukena

IBM Planning Analytics tekee enemmän kuin automatisoi manuaaliset suunnittelu-, budjetointi- ja ennusteiden tekemisprosessit. Analytiikka, joka tukee innovatiivista suunnitteluprosessia ja tekee automaattisesti uusia havaintoja datastanne.

Kriittisten suunnitteluprosessien kanssa ei kannata tehdä kompromissejä, kun voit saada käyttöösi nopean, joustavan ratkaisun, jonka sisäänrakennettu analytiikka tukee päätöksen tekoanne. 

IBM Planning Analytics ominaisuuksia

  • Yhtenäinen selainpohjainen liittymä suunnittelutiedon keräämiseen. Ei vaadi paikallisia asennuksia.
  • Käyttäjäystävällinen ja monipuolinen Planning Analytics Workspace käyttöliittymä, jolla voidaan tehdä näyttäviä työtiloja tiedon syöttämiseen ja analysointiin.
  • Sisältää IBM Planning Analytics for Microsoft Excel -lisäosan, jonka avulla voidaan käyttää suoraan Exceliä tiedon analysointiin ja syöttämiseen.
  • Perustuu nopeaan muistinvaraiseen TM1 OLAP teknologiaan, joka on nopea ja suorituskykyinen. Tämä mahdollistaa suurien datamäärien ja käyttäjien käsittelyn.
  • Mahdollisuus tehdä joustavasti eri skenaarioita ja simulaatioita ja nähdä niiden vaikutus lopulliseen tulokseen.
  • Saatavilla On-Cloud tai On-Premises vaihtoehtoina.
  • Mahdollisuus suunnitelmien matemaattiseen optimointiin (CPLEX)

Miltä IBM Planning Analytics näyttää

ESIMERKKEJÄ RATKAISUISTA

Talousarviot ja ennusteet nopeasti

Auttaa yhdistämään eri tietolähteissä olevan datan ja tekemään niiden pohjalta luotettavia ennusteita todella nopeasti. Vältä riippuvuutta epäluotettavaan dataan ja käytä aikasi tehokkaammin ja tuottavammin.

Varaston optimointi ja tuotannon suunnittelu

Voidaan käyttää analysoimaan varastoa, optimoimaan ostoja ja pitämään myynnissä riittävästi suosituimpia tuotteita, jotta myynti ei takkuaisi ja asiakkaat pysyisivät tyytyväisinä. Vältä suosittujen tuotteiden loppuminen kesken parhaan sesongin, jolla voi olla suuri vaikutus tuottavuuteen ja myyntiin.

Projektisuunnittelu

On tärkeää suunnitella nykyiset jatkuvat projektit kuin myös uudet mahdollisesti alkavat uudet projektit (prospektit). Projektien perustiedot voidaan tuoda mistä tahansa lähdejärjestelmästä tai syöttää ne suoraan Planning Analyticsissä. Todennäköisyyden avulla prospektien vaikutus talouslukuihin on nähtävillä heti. Projektisuunnittelusta saadaan tarvittaessa perusteet henkilöstöresurssisuunnitteluun.

Henkilöstöjohtaminen (HR)

Automatisoi tärkeimmät toiminnot, kuten henkilöstösuunnittelu ja saat tarvitsemasi tiedot nopeasti, jotta pystyt tekemään ratkaisevia päätöksiä. Osa tiedoista voi olla laskennallisia, jotka perustuvat keskitetysti syötettävään tietoon. Esimerkiksi henkilöiden sivupalkkakulut ovat yleensä laskennallisia, jotka perustuvat keskitetysti syötettyihin palkansivukulu prosentteihin.

Skenaariot ja simulointi

Järjestelmässä on mahdollisuus tehdä joustavasti eri skenaarioita tai oletuksia ”mitä jos” analyysin avulla, jonka pohjalta näet arvion taloudellisista vaihtoehtoisista vaikutuksista. Käyttäjillä on käytössä henkilökohtainen hiekkalaatikko, jossa lukuja voi rauhassa simuloida ja muokata.
Erilaisia simulointiversioita voi olla useita yhtä aikaa, joista luvut voidaan sitten helposti julkaista. Skenarioinnissa voidaan nopeasti ja helposti tehdä simulointia, jossa esimerkiksi nostetaan materiaalikustannuksia 10%, jonka jälkeen arvio tämän vaikutuksesta on heti nähtävillä.

Osatuloutus

Osatuloutus on keino seurata tuloksen kehittymistä projektien etenemisen mukaisesti, minkä lisäksi sen käyttäminen parantaa myös tilikausien välistä vertailua. Osatuloutuksen perusajatus on siis kerryttää tulosta tasaisesti projektien etenemistä mukaillen. Näin tuloslaskelmassa ei tapahdu odottamattomia hyppäyksiä missään vaiheessa tilikautta.

Tase-ennuste

Tarkoituksena on saada jatkuva mahdollisimman luotettava näkemys taseesta ja sen eri elementtien kehitysnäkymistä valitulla ajanjaksolla. Johdon näkökulmasta tärkeitä tunnuslukuja ovat ainakin maksuvalmius, omavaraisuusaste, velkaantumisaste ja eri kiertonopeudet (vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja ostovelat).

Kassavirtalaskelma ja ennuste

Kassavirtalaskelma ja ennuste auttaa päättäjiä muodostamaan käsityksen yrityksen nykyisestä ja lähitulevaisuuden maksuvalmiudesta. Kassavirran ennustaminen lyhyen ajan kassavirta- ja pitkän ajan kassavirtaennustamiseen. Lyhyen ajan kassavirtaennustaminen onnistuu muutamien viikkojen päähän kohtalaisen tarkasti, mutta kassavirtaennusteen laatiminen pidemmälle ajanjaksolle sisältää kuitenkin enemmän muuttujia, mikä tuo ennustamiseen omat haasteensa. LUE BLOGI: Kassavirran ennustaminen ja skenaariot.

Lisätietoa

OTA YHTEYTTÄ

Ville Pesonen
Planning Solutions

Tel. 040 733 2786

BARC: The Planning Survey 19

Lue miten IBM Planning Analytics menestyi vuonna 2019 maailman laajimmassa suunnitteluohjelmistojen vertailussa. Ymmärrä miksi se on ehdotonta kärkeä liiketoimintahyödyssä, asiakastyytyväisyydessä ja helppokäyttöisyydessä.
Lataa!

IFRS16

Lue miten IFRS (International Financial Reporting Standard) standardi integroituu IBM Planning Analyticsiin.
Lataa!

Planning, budgeting and forecasting: Software selection guide

Hyödynnä ilmaista ”Planning, budgeting and forecasting: Software selection” -opasta, josta löydät asiantuntijoiden neuvoja ja saat ohjelmistojen toiminnallisuuksia vertailevan matriisin.
Lataa!

Kolmenkymmenen päivän kokeiluversion avulla saat käytännön kokemuksen IBM Planning Analytics -sovelluksesta.

KOKEILE ILMAISEKSI

 

BLOGI