Konsernitilinpäätös ja konsernilaskenta

Konsernitilinpäätös yhdistää emoyhtiön ja tytäryhtiöiden tilinpäätökset koko konsernin tuloksen ja taloudellisen tilanteen kertovaan tilinpäätökseen. Konsernitilinpäätös ja konsernilaskenta voidaan toteuttaa IBM Cognos Controllerilla.

Tilinpäätöksen tekeminen ja osakeyhtiöiden tilinpäätös

Tilinpäätös on laskelma, joka kertoo osakeyhtiön tuloksen ja varallisuuden. Osakeyhtiö on velvollinen laatimaan vuosittaisen tilinpäätöksen ja ilmoittamaan sen kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilikauden päättymisestä on kuusi kuukautta aikaa tehdä ja vahvistaa tilinpäätös.

IBM Cognos Controller

IBM Cognos Controller on kattava ratkaisu konsernitilinpäätöksen laatimiseen ja konsernilaskentaan, joka tarjoaa joustavan ja ketterän talouslukujen konsolidoinnin ja raportoinnin. Konsernilaskenta voidaan toteuttaa intuitiivisella Web-pohjaista käyttöliittymää käyttäen. IBM Cognos Controllerin suurin hyöty syntyy siitä, että se vähentää tilinpäätöksen, konsolidoinnin ja raportoinnin tehtäviin kuluvaa aikaa.

Automatisoi konsernilaskenta ja konsolidointi

Konsolidointi tarkoittaa tässä yhteydessä järjestelmää, joka tukee lakisääteisen konsernitilinpäätöksen laadintaa. Cognos Controllerilla voidaan automatisoida aikaa vievät konsolidointi- ja kirjanpitoprosessit, joissa vaaditaan erilaisia eliminointeja, oikaisuja, allokointeja, valuuttakonversioita ja hankintamenokirjauksia. Voidaan esimerkiksi eliminoida konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, velat ja saamiset, mutta myös keskinäiset omistukset.

Laskenta- ja raportointistandardit

Cognos Controller tukee eri laskentastandardeja ja paikallisten raportointistandardien mukaiset luvut voidaan konvertoida konsernin käyttämään standardiin (esim. IFRS, FAS, GAAP). Tukee myös rinnakkaisia raportointirakenteita, kuten esimerkiksi virallinen konserniraportointia ja management raportointia. Kattava Audit trail eli aukoton kirjausketju. Tiedonkulun jäljitys konsolidointiprosessin läpi täyttää sisäisten ja ulkoisten auditointien vaatimukset. Sisäänrakennettu työvaiheiden seuranta ja tilaraportointi helpottaa prosessin läpinäkyvyyttä. Helppokäyttöinen ja joustava pääkäyttäjän hallitsema järjestelmä, joka vähentää vaativaan konsernitilinpäätöksen laadintaan käytettävää työaikaa. Cognos Controller on saatavilla Cloud-palveluna tai paikallisena On-Premise -asennuksena.

HYÖDYT

  • Web-pohjainen intuitiivinen käyttöliittymä.
  • Nopeuttaa tilinpäätöstä, konsolidointia ja raportointia.
  • Automatisoi prosesseja.
  • Tukee useita eri laskentastandardeja.
  • Paikalliset raportointistandardit voidaan konvertoida konsernin standardiin.
  • Tukee rinnakkaisia raportointistandardeja.
  • Kattava Audit Trail.
  • Saatavilla Cloud -palveluna tai paikallisena On-Premise asennuksena.

Miltä näyttää?

Yleisimpiä haasteita

Pitkä konsolidointi ja raportointikierros

Manuaaliset prosessit tiedon tunnistamiseen, organisointiin, konsolidointiin ja varmistukseen. Tieto useissa lähteissä ja taulukoissa.

Hankalat ja aikaa vievät tehtävät toteutettava joka kierroksella.

Rajoittunut tai olematon näkymä tilinpäätöksen eri vaiheiden tilaan.

Ei keinoa millä jäljittää vaiheita, tunnistaa pullonkauloja ja hallita osa-alueita valmisteluvaiheessa.

Epätarkat tiedot

Manuaaliset, virhealttiit prosessit ja järjestelmät lisäävät lukujen epäluotettavuuden riskiä.

Vähäinen tai olematon tietoturva, kontrolli, jäljitysketju tai lukujen läpinäkyvyys.

Lisätietoa

OTA YHTEYTTÄ

Keijo Ylitalo

Tel. 040 559 8291

Seuraa meitä Linkedinissä.

Tilinpäätösten ja johdonraporttien laatiminen

Lue miten IBM Cognos Controller auttaa talousosastoja tiukkojen aikataulujen ja laatuvaatimukset täyttävien tilinpäätösten ja johdonraporttien tuottamisen haasteissa.
Lataa raportti!

LUE BLOGI: CONTROLLERWEB

Uusi Web-pohjainen käyttöliittymä. Lue blogikirjoitus.
LUE BLOGIKIRJOITUS

 

LUE BLOGIMME

KANNATTAA TUTUSTUA