IBM Cognos Analytics: Älykästä datan analysointia tutkimuksella

IBM Cognos Analytics with Watsonin tutkimusominaisuus (exploration) mahdollistaa tietojen analysoinnin mielenkiintoisella tavalla. Työkalu käyttää älykkäitä toimintoja datasi tutkimiseen ja havaitsee trendejä, yhteyksiä sekä korrelaatioita, joista on mahdollista luoda valmiita visualisointeja ja ennustaa myös tulevaisuutta.

Tutkimus on mahdollista luoda Cognos Analytics -ympäristössä joko tietolähteestä tai valmiista visualisoinnista. Käytä jotakin näistä kolmesta tavasta aloittaaksesi uuden tutkimuksen:

  • Avaa valikko ja valitse Uusi -> Tutkimus (tai klikkaa tutkimusta suoraan pika-aloituksesta), jolloin tutkittava tietolähde valitaan omasta tai työryhmän sisällöstä
  • Avaa sisältö ja haluamasi siirretyn tiedoston tai datamoduulin toimintovalikosta klikkaa Luo tutkimus
  • Luo tutkimus valmiista visualisoinnista dashboardissa tai tarinassa valitsemalla haluttu visualisointi ja klikkaamalla työkalupalkista tutkimusikonia

Katsotaan esimerkkiä, jossa tutkimus tehdään kuvitteellisen suoratoistopalvelun asiakasdatamoduulista.

Tutkimus voidaan aloittaa joko hakemalla haluttua saraketta tai klikkaamalla jotakin ehdotetuista sarakkeista.

ibm cognos analytics tutkimuksen aloitus

Työkalu näyttää ensimmäisenä suhdekaavion, jossa voidaan tarkastella tietojen välisiä suhteita solmuina. Kukin solmu vaikuttaa valittuun sarakkeeseen ja suhteen vahvuus on esitetty prosentteina. Toissijaiset suhteet on mahdollista saada näkyviin klikkaamalla Muokkaa kaaviota ja aktivoimalla valintaruutu Toissijaiset suhteet.

ibm cognos analytics tutkimus, suhdekaavio

Klikkaamalla yhtä tai useampaa haluttua solmua saadaan oikeaan reunaan näkyville visualisointiehdotuksia.

Tarkastellaan ensin asiakkuuden keskimääräistä pituutta kotikunnittain kartalla. Mitä tummempi väri, sitä pidempi keskimääräinen asiakkuus kuukausina on. Tutkimus tekee myös sanallisia havaintoja valitun visualisoinnin sisällöstä ja kertoo niistä oikean reunan Tiedot-välilehdellä.

ibm cognos analytics tutkimus, karttavisualisointi

Vaihdetaan sitten suhdekaaviosta tutkimuskohteeksi ikäryhmä ja valitaan uusi ehdotettu visualisointi. Tässä kaaviossa näemme sekä viikoittaiset katselutunnit että tyytyväisyysarvosanan ikäryhmäluokittain.

yhdistelmäkaavio

Viimeisessä kaaviossa tarkastellaan, millainen vaikutus tilauksen tyypillä ja siviilisäädyllä on viikoittaisiin katselutunteihin.

ryhmitelty palkkikaavio

Lisää vinkkejä tutkimuksen tekemiseen löydät englanniksi IBM:n sivuilta tästä linkistä.