IBM Cognos Analytics: Miten valita sopiva visualisointi raporttiin, osa 1

IBM Cognos Analytics with Watson -raportointiympäristössä on käytettävissä monenlaisia kaavioita ja visualisointeja. Joskus voi olla hankalaa löytää juuri omalle datalle sopiva visualisointi runsaan valikoiman seasta. Tässä neliosaisessa blogisarjassa esitellään raportoinnissa käytettäviä visualisointityyppejä, jotka voidaan jaotella käyttötarpeiden mukaan. Blogisarjan avulla opit tuntemaan visualisointityyppejä paremmin ja pystyt valitsemaan datallesi sopivan visualisoinnin.

Kun aloitat visualisoinnin valitsemisen, pohdi mitä asioita haluat tuoda datastasi esille ja mitä käytettävä data oikeastaan edustaa. Haluatko esimerkiksi tutkia sitä, miten joku arvo on muuttunut ajan myötä, vai miten yhden osan suuruus vaikuttaa kokonaisuuteen. Kun käyttötarkoitus on selkeä, voit valita sopivan kaavion visualisointityypin sisältä.

Nämä visualisointityypit käymme blogisarjassa läpi:

 • Vertailu
 • Trendit
 • Osa-kokonaisuussuhde
 • Korrelaatio
 • Suhteet ja yhteydet
 • Kumulatiivinen muutos
 • Kartat

Olemme lisäksi koonneet kaikki visualisoinnit yhteen kattavaan ohjekirjaan, jonka voit avata alla olevasta linkistä. Ohjekirja sisältää käyttövinkkejä jokaiseen yksittäiseen visualisointiin.


Ensimmäisessä osassa tutustumme visualisointeihin, jotka soveltuvat arvojen vertailuun. Kun halutaan vertailla useita muuttujia tietojoukoissa tai useita luokkia yhden muuttujan sisällä, kannattaa valita jokin näistä kaavioista:

 • Kohdepalkki- ja kohdepylväskaavio
 • Kuplakaavio
 • Kuplarykelmäkaavio
 • Liukuva palkki- ja pylväskaavio
 • Radar-kaavio
 • Ryhmitelty palkki- ja pylväskaavio (+ ryhmitelty yhdistelmäkaavio)
 • Sanajoukko

Nämä visualisoinnit auttavat löytämään arvojen välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Voimme esimerkiksi tarkastella asiakaspalvelukeskukseen saapuneiden puheluiden määrää kvartaaleittain ja vertailla lukuja kolmen eri osavaltion kesken. Tämä onnistuu ryhmitellyn palkkikaavion avulla.

Tai voimme tarkastella kohdepylväskaavion avulla sitä, miten kolme eri jälleenmyyjää ovat päässeet liikevaihtotavoitteisiin. Pylväs edustaa liikevaihtototeumaa ja musta viiva tavoitetta.

Seuraavassa osassa käymme läpi visualisointeja, joiden avulla voidaan tutkia trendejä.