ccr

Free formeja voi jatkossa käyttää myös ControllerWebin kautta. Yllä olevassa kuvassa TOTAL-sarake on laskettu Excelin SUMMA-funktiolla. Aikaisemmissa versioissa tätä formia ei voinut avata web-käyttöliittymässä.

Both comments and trackbacks are currently closed.